جلسه ۰۱ : بررسی کلی PL/SQL

  مقدمه با عرض سلام خدمت کاربران محترم سایت پی وی لرن و علاقه مندانی که آموزش کامل PL/SQL را دنبال می کنند. در دوره آموزشی  PL/SQL  اولین جلسه را به بررسی...

  آموزش زبان PL / SQL ,

  رایگان

  جلسه ۰۲ : تنظیم محیط PL/SQ

  مقدمه با عرض سلام خدمت کاربران محترم سایت آموزشی پی وی لرن و تمام عزیزانی که دوره کامل آموزش PL/SQ را دنبال می کنند. در این جلسه، ما درباره...

  آموزش زبان PL / SQL ,

  رایگان

  جلسه ۰۳ : Syntax پایه PL/SQL

  مقدمه عرض سلام و وقت بخیر خدمت کاربران عزیز سایت محترم پی وی لرن و تمام علاقه مندانی که دوره کامل آموزش PL/SQL را دنبال می کنند. در این...

  آموزش زبان PL / SQL ,

  رایگان

  جلسه ۰۴ : انواع داده PL / SQL

  مقدمه عرض سلام و وقت بخیر خدمت کاربران عزیز سایت محترم پی وی لرن و تمام علاقه مندانی که دوره کامل آموزش PL/SQL را دنبال می کنند. در این...

  آموزش زبان PL / SQL ,

  رایگان

  جلسه ۰۵ : متغیرها در PL / SQL

  مقدمه عرض سلام و وقت بخیر خدمت کاربران عزیز سایت محترم پی وی لرن و تمام علاقه مندانی که دوره کامل آموزش PL/SQL را دنبال می کنند. در این...

  آموزش زبان PL / SQL ,

  رایگان

  جلسه ۰۶ : ثابت ها و مقادیر در PL / SQL

  مقدمه عرض سلام و وقت بخیر خدمت کاربران عزیز سایت محترم پی وی لرن و تمام علاقه مندانی که دوره کامل آموزش PL/SQL را دنبال می کنند. در این...

  آموزش زبان PL / SQL ,

  رایگان

  جلسه ۰۷ : اپراتورها در PL / SQL

  مقدمه عرض سلام و وقت بخیر خدمت کاربران عزیز سایت محترم پی وی لرن و تمام علاقه مندانی که دوره کامل آموزش PL/SQL را دنبال می کنند. در این...

  آموزش زبان PL / SQL ,

  رایگان

  جلسه ۰۸ : شرایط در PL / SQL

  مقدمه عرض سلام و وقت بخیر خدمت کاربران عزیز سایت محترم پی وی لرن و تمام علاقه مندانی که دوره کامل آموزش PL/SQL را دنبال می کنند. در...

  آموزش زبان PL / SQL ,

  رایگان

  جلسه ۰۹ : حلقه ها در PL/SQL

  مقدمه عرض سلام و وقت بخیر خدمت کاربران عزیز سایت محترم پی وی لرن و تمام علاقه مندانی که دوره کامل آموزش PL/SQL را دنبال می کنند. در این...

  آموزش زبان PL / SQL ,

  رایگان